Czym jest HTTPS?

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) to protokół używany do bezpiecznego przesyłania danych przez Internet. Jest to zaszyfrowana wersja HTTP, protokołu używanego do przesyłania danych przez Internet. HTTPS jest powszechnie stosowany do bezpiecznej komunikacji przez Internet, takiej jak logowanie się na stronie internetowej, dokonywanie zakupów lub przesyłanie poufnych informacji. Gdy użytkownik łączy się z witryną internetową za pomocą protokołu HTTPS, jego przeglądarka nawiązuje bezpieczne połączenie z serwerem witryny. Serwer wysyła następnie swój cyfrowy certyfikat do przeglądarki, która weryfikuje go i szyfruje wszystkie dane przesyłane między przeglądarką a serwerem. Dzięki temu wszelkie dane przesyłane przez połączenie są chronione przed podsłuchem i manipulacją. Jedną z kluczowych cech HTTPS jest zastosowanie szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) lub TLS (Transport Layer Security). To szyfrowanie zapewnia bezpieczną komunikację między przeglądarką a serwerem. Kiedy użytkownik łączy się z witryną przy użyciu protokołu HTTPS, przeglądarka i serwer negocjują klucz szyfrowania, który ma być użyty podczas sesji. Po ustaleniu tego klucza wszystkie dane przesyłane między przeglądarką, a serwerem są szyfrowane. Oprócz szyfrowania, HTTPS zapewnia również integralność danych. Integralność danych oznacza, że przesyłane dane nie zostały w żaden sposób zmienione. Jest to ważne, ponieważ zapewnia, że przesyłane dane są autentyczne i nie zostały naruszone podczas tranzytu. HTTPS służy również do uwierzytelniania strony internetowej i serwera. Certyfikat cyfrowy dostarczony przez serwer jest używany do weryfikacji tożsamości strony internetowej. Pomaga to zapobiegać atakom phishingowym, w których osoba atakująca tworzy fałszywą stronę internetową, która wygląda jak prawdziwa i nakłania użytkowników do wprowadzania poufnych informacji.

Podsumowując, HTTPS jest krytycznym elementem bezpiecznej komunikacji przez internet. Dzięki zastosowaniu szyfrowania, integralności danych i uwierzytelniania, HTTPS pomaga chronić użytkowników przed cyberatakami i kradzieżą danych. Ponieważ coraz więcej wrażliwych informacji jest przesyłanych przez Internet, stosowanie HTTPS stanie się jeszcze ważniejsze w utrzymaniu bezpieczeństwa sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *