Najważniejsze wskaźniki e-commerce o których powinieneś wiedzieć

Istnieje wiele wskaźników KPI e-commerce, które mogą pomóc Ci zmierzyć wydajność i operacje biznesowe. Śledzenie tych metryk jest niezbędne dla rozwoju biznesu. Możesz dzięki nim dowiedzieć się więcej o swoich klientach, zaoferować im większą wartość i doprowadzić do wzrostu konwersji. Pamiętaj, że trafione dane pomagają podejmować właściwe decyzje, aby Twój biznes mógł rozwijać się we właściwym kierunku.

W tym artykule dowiesz się:

Czym są wskaźniki KPI dla handlu elektronicznego?

50 wskaźników KPI handlu elektronicznego do śledzenia w 2024 roku

-Wskaźniki KPI do pomiaru sprzedaży

-Wskaźniki KPI do pomiaru marketingu

-Wskaźniki KPI do pomiaru obsługi klienta

-Wskaźniki KPI do pomiaru produkcji

-Wskaźniki KPI do pomiaru zarządzania wydajnością sklepu

-Pomiar Twojego sukcesu w handlu elektronicznym

Czym są wskaźniki KPI dla handlu elektronicznego?

E-commerce KPI to kluczowe wskaźniki wydajności, które mogą być użyte do określenia sukcesu Twojego biznesu. Mogą być używane do monitorowania wzrostu biznesu online, sprzedaży i celów wsparcia klienta. Możesz ustawić KPI w oparciu o swoje cele biznesowe.

Atrybuty KPI w handlu elektronicznym

Wskaźniki KPI, które dostarczają wiedzę o wydajności organizacji, mają następujące cztery cechy:

-Muszą tworzyć wpływ

-Można je dokładnie zmierzyć

-Muszą dostarczać dane w czasie rzeczywistym

-Muszą być zdolne do działania, abyś mógł wprowadzić ulepszenia

Istnieją różne przykłady KPI e-commerce, które przedsiębiorcy mierzą, aby skalować swoje firmy. Musisz jednak upewnić się, że te kluczowe wskaźniki wydajności e-commerce są nie tylko jakościowe i ilościowe, ale powinny również być w stanie przewidzieć wydajność lub dać lepsze zrozumienie przeszłych wydarzeń.

Podzieliliśmy E-commerce KPI na następujące główne kategorie:

-Sprzedaż

-Marketing

-Obsługa klienta

-Produkcja

-Zarządzanie wydajnością sklepu

Dlaczego metryki handlu elektronicznego są tak ważne?

Metryki e-commerce i KPI są bardzo ważne dla firm, aby pomóc im określić ich wydajność i śledzić, czy codzienne operacje wspierają nadrzędne cele firmy. Te metryki są używane przez firmy w celu analizy danych i uzyskania lepszego wglądu w funkcje firmy. KPI pomagają firmom analizować i zrozumieć, co robią źle, a następnie zmienić swoją strategię, aby uzyskać przewagę. Co ważniejsze, dane przeanalizowane dzięki ustawieniu KPI e-commerce mogą być wykorzystane do edukacji zespołów sprzedaży, oraz poprawy wydajności w całej firmie.

Lista najważniejszych KPI i Metryk E-commerce w 2023 roku

Oto lista najpopularniejszych przykładów e-commerce KPI, które mogą pomóc Ci skalować swój biznes online przy minimalnym wysiłku.

Metryki e-commerce do pomiaru sprzedaży

Najczęściej mierzone e-commerce KPI dla sprzedaży to:

1. Średnia wartość zamówienia (AOV)

Znany również jako średni koszyk rynkowy, AOV pozwala Ci wiedzieć, ile Twoi klienci zazwyczaj wydają na jedno zamówienie. AOV da Ci lepsze pojęcie o tym, jak duże przychody generuje każdy klient.

AOV = Całkowity przychód / Liczba zamówień

2. Zysk brutto

Jest to ważny KPI e-commerce i pomaga przedsiębiorcom w planowaniu przyszłości. Pokazuje Ci kwotę zysku po odjęciu kosztów produkcji i dystrybucji.

3. Stopień konwersji (CR)

CR to procent, który określa, w jakim tempie ludzie kupują Twoje produkty. Jeśli Twój współczynnik konwersji jest niski, musisz zoptymalizować swoją stronę internetową.

Conversion Rate = (Całkowita liczba konwersji/ całkowita liczba odwiedzających) x 100

4. Współczynnik porzucenia koszyka zakupowego (CAR)

Ten wskaźnik KPI dla e-commerce mówi Ci, jak wielu odwiedzających dodaje produkty do koszyka, ale nie sprawdza ich lub nie kupuje.

CAR = 1 – (Całkowita liczba zakończonych transakcji / Całkowita liczba koszyków) x 100

5. Wskaźnik konwersji koszyka na zakupy (CCR)

Ten wskaźnik KPI dla e-commerce mierzy, jak wielu odwiedzających faktycznie kończy proces zakupu produktów.

CCR = (Całkowita liczba konwersji / Całkowita liczba odwiedzających) x 100

6. Koszt Sprzedanych Towarów (COGS)

Jest to kwota, którą wydajesz, aby sprzedać swój produkt. Na przykład koszty produkcji, płace pracowników, koszty ogólne i wszystkie inne koszty bezpośrednio związane z dystrybucją i produkcją.

COGS = Początkowe koszty zapasów (z roku) + Dodatkowe koszty zapasów (zakupione w ciągu roku) – Zapasy końcowe (na koniec roku)

7. Customer Lifetime Value (CLV)

Mówi o wartości każdego klienta dla Twojego biznesu. Wzmocnij relacje, skupiając się na lojalności klientów, aby poprawić tę liczbę. Pomoże Ci ona zrozumieć Twój koszt pozyskania klienta.

CLV = (roczny wkład w zysk z klienta x średnia liczba lat bycia klientem) – początkowy koszt pozyskania klienta.

8. Koszt pozyskania klienta (CAC)

Ten wskaźnik KPI dla e-commerce mówi Ci, ile wydajesz na pozyskanie nowego klienta. Możesz go zmierzyć analizując swoje wydatki marketingowe i to, jak rozkładają się one na poszczególnych klientów. Im niższy jest twój koszt pozyskania, tym lepiej.

CAC = Koszty wydane na pozyskanie klientów / Liczba pozyskanych klientów

9. Wskaźnik Powtórnych Zakupów (RPR)

Informuje o liczbie klientów, którzy powracają na Twoją stronę w celu dokonania kolejnego zakupu. Może pomóc Ci zmierzyć lojalność klientów, jak również zaplanować strategie sprzedaży. Wyższy wskaźnik powtórnych zakupów jest generalnie lepszy.

RPR = Zakupy od Powtórnych Klientów / Wszystkie zakupy

10. Średnia marża zysku

Jest to procent, który reprezentuje Twoją marżę zysku w określonym czasie. Idealnie byłoby, gdyby średnia marża zysku rosła wraz ze wzrostem produkcji lub sprzedaży.

Średnia marża zysku = Zysk brutto / Przychody

11. Przychód na kliknięcie (RPC)

Jest to po prostu średni przychód za każde kliknięcie we wszystkich kampaniach pay-per-click. Przypisuje wartość do każdego płatnego kliknięcia.

RPC = Przychód / Całkowita liczba kliknięć

12. Częstotliwość zakupów

Mierzy średnią liczbę zamówień dokonywanych przez Twoich klientów w określonym czasie. Świetny wskaźnik KPI do pomiaru lojalności klientów oraz do podkreślenia słabo działających produktów lub kategorii.

Częstotliwość Zakupów = Całkowita Liczba Zamówień / Całkowita Liczba Unikalnych Klientów

13. Czas pomiędzy zakupami

Pokazuje jak długo klient przechodzi przed ponownym dokonaniem zakupu u Ciebie. Jest to dobry wskaźnik KPI dla e-commerce, ponieważ pozwala na dostosowanie kampanii do ich zachowań.

Czas pomiędzy zakupami = Częstotliwość zakupów / 365

14. Obrót zapasów

Obrót zapasów jest ważnym KPI i wskaźnikiem finansowym, który właściciele sklepów e-commerce mogą wykorzystać do określenia liczby sprzedaży swoich zapasów w ciągu roku. Pomagają one zobaczyć, czy Twoja firma ma nadmiar zapasów w porównaniu z ogólnym poziomem sprzedaży.

Obrót zapasów = Sprzedaż netto / Średnia wartość zapasów w cenie sprzedaży

15. Wskaźnik posiadania zapasów

Ten wskaźnik lub KPI e-commerce może być używany do określenia średniego kosztu utrzymania zapasów przed ich sprzedażą. Twoje koszty utrzymania zazwyczaj składają się z przechowywania, pracy, bezpieczeństwa i sprzętu, który używasz do przechowywania zapasów. W większości przypadków, Twoje koszty utrzymania są pomiędzy 25-30% wartości zapasów.

Wskaźnik kosztów utrzymania zapasów = koszty utrzymania/średnia wartość zapasów

16. Przychód na odwiedzającego

Jest to ważna metryka e-commerce, którą możesz wykorzystać w celu określenia średniego przychodu, jaki generujesz na jednego odwiedzającego. Na przykład, jeśli twój dochód za ostatni kwartał wyniósł 50 000 złotych, a ty miałeś 200 000 odwiedzających w swoim sklepie e-commerce, twój dochód na odwiedzającego wyniesie 0,25 złotych.

Przychód na odwiedzającego = Całkowity dochód / liczba odwiedzających w określonym czasie

17. Marża zysku netto

Jest to jeden z najważniejszych KPI e-commerce, który mierzy rentowność Twojego sklepu. Jest to margines zysku, który generujesz po dokonaniu wszystkich odliczeń, w tym podatków, kosztów operacyjnych i innych. Twoja marża zysku netto wskazuje, ile pieniędzy zarabiasz po wszystkich odliczeniach.

Marża zysku netto = (przychód – koszt)/ przychód

18. Ruch na stronie

Twój ruch na stronie odnosi się do całkowitej liczby osób, które odwiedzają twoją stronę e-commerce.

19. Średnia sesja na stronie

Jest to średnia ilość czasu, jaką odwiedzający spędza na Twojej stronie podczas swojej pojedynczej wizyty.

Avg. Sesji = Całkowity czas trwania sesji / Całkowita liczba sesji

20. Odsłony na sesję

Odnosi się do średniej liczby stron witryny, które odwiedzający ogląda podczas każdej wizyty. Jeśli znalezienie właściwego produktu wymaga od odwiedzającego zbyt wielu kliknięć, to musisz zmienić swój projekt. Wyższa liczba odsłon na sesję nie jest dobra dla Twojego sklepu.

Pageviews per Session = Całkowita liczba odsłon / Całkowita liczba odwiedzających

21. Bounce Rate

Ta metryka e-commerce mówi Ci, jak wielu odwiedzających opuszcza Twoją stronę po obejrzeniu tylko jednej strony. Utrzymuj tę liczbę na jak najniższym poziomie.

22. Wskaźnik wzrostu listy e-maili

Kolejna z ważnych metryk e-commerce, która wymaga Twojej uwagi. Możesz obliczyć wzrost swojej listy e-mailowej za pomocą tej metryki.

Wskaźnik wzrostu listy e-mail = [(Całkowita liczba nowych subskrybentów – Całkowita liczba rezygnacji z subskrypcji) / Całkowita liczba subskrybentów ] x 100

23. Współczynnik odrzuceń e-maili

Jest to procent wysłanych e-maili, które nie zostały pomyślnie dostarczone do skrzynki odbiorcy. Jeśli Twój współczynnik odrzuceń wiadomości e-mail jest wysoki, możesz chcieć zmienić dostawcę usług hostingowych.

E-mail Bounce Rate = (całkowita liczba e-maili, które się odbiły / całkowita liczba wysłanych e-maili) x 100

24. Wskaźnik otwarć e-maili

Jest to procent odbiorców e-maili, którzy otwierają twój e-mail. Zwykle ma to związek z liniami tematycznymi; wymyśl chwytliwe linie tematyczne, aby poprawić swój współczynnik otwarć.

E-mail Open Rate = (całkowita liczba unikalnych otwarć / liczba wszystkich pomyślnie wysłanych e-maili) x 100

25. E-mail Click-Through Rate (CTR)

Jest to procent odbiorców e-maili, którzy kliknęli na linki, które podałeś w swoim e-mailu. Jeśli Twój współczynnik CTR jest niski, koniecznie sprawdź, jak rozmieścić linki w szablonie e-maila.

CTR = (Całkowita liczba indywidualnych kliknięć / Całkowita liczba otwarć e-maila) x 100

26. Współczynnik konwersji e-maili

Odnosi się do odbiorców e-maili, którzy dokonali zakupu poprzez kliknięcie w linki zamieszczone w Twojej kampanii e-mailowej. Twój współczynnik konwersji wskazuje na skuteczność Twoich kampanii marketingowych pod względem rentowności.

Współczynnik konwersji = (Całkowita liczba konwersji z e-maili / Całkowita liczba wysłanych e-maili) x 100

27. Średni CTR

Jest to całkowita liczba kliknięć podzielona przez całkowitą liczbę wyświetleń. Określa jak dobrze Twoje znaczniki tytułowe lub meta opisy kierują ruch na Twoją stronę.

Średni CTR = Całkowita liczba kliknięć, które otrzymała reklama / Całkowita liczba wyświetleń

28. Zaangażowanie w mediach społecznościowych

Mówi o tym, jak aktywnie Twoi fani lub zwolennicy wchodzą w interakcje z Twoją marką na mediach społecznościowych. Możesz to mierzyć poprzez liczbę polubień, komentarzy i followersów.

29. Wskaźnik wzrostu liczby subskrybentów

Mówi o tym, jak szybko rośnie Twoja lista subskrybentów.

Wskaźnik wzrostu subskrybentów = [(obecni subskrybenci – poprzedni subskrybenci) / poprzedni subskrybenci ] x 100

30. Pay-Per-Click (PPC)

Pokazuje ile wydajesz za każdym razem, gdy ktoś kliknie na którąś z Twoich reklam. Możesz użyć tego KPI e-commerce dla wyszukiwarek, jak również dla kampanii reklamowych w mediach społecznościowych. Możesz go również nazwać Cost-Per-Click (CPC). Jest to jedna z najczęstszych metryk e-commerce do śledzenia.

PPC = całkowity koszt reklamy / całkowita liczba klikniętych reklam

31. Koszt za konwersję (CPC)

To pieniądze, które wydajesz, aby przekształcić odwiedzającego w klienta. Obejmuje to wszystkie koszty reklamy i wydatki na umieszczenie. Zasadniczo jest to całkowity koszt, który płacisz za reklamę, która ostatecznie prowadzi udaną konwersję.

CPC = całkowity koszt generowania ruchu / całkowita liczba konwersji

32. Źródła Odesłań

Pomaga zidentyfikować, które źródła przekazują najwięcej odwiedzających na Twoją stronę. Może to być poprzez działania organiczne, reklamy PPC lub wyszukiwania w mediach społecznościowych.

33. Wskaźnik utrzymania klienta

Jest to procent klientów z określonego czasu, którzy wracają na Twoją stronę i dokonują zakupu. Jest to jedna z najważniejszych metryk e-commerce, która pomoże Ci dowiedzieć się, czy klienci wracają na stronę.

Wskaźnik utrzymania klientów = [(liczba klientów na koniec okresu – całkowita liczba nowych klientów w tym okresie) / całkowita liczba klientów na początku tego okresu] x 100

34. Konwersja według typu urządzenia

Jest to całkowita liczba konwersji specyficznych dla danego typu urządzenia, mobile, tablet lub desktop.

35. Przypisanie przychodów z marketingu

Jest to ważny KPI e-commerce, który pomoże Ci śledzić, ile przychodów przynosi firmie Twój marketing. Możesz go skategoryzować, aby określić, ile przychodów przynosi każda z twoich różnych strategii marketingowych, takich jak marketing treści lub influencer marketing.

36. Współczynnik ruchu do leadów

Stosunek ruchu do leadów da Ci lepszy wgląd w to, jak działa Twój ruch. Utrzymywanie ścisłej kontroli nad głównymi źródłami ruchu jest bardzo ważne. Współczynnik ruchu da Ci lepszy obraz stron, które mają najwyższy współczynnik odrzuceń, dzięki czemu będziesz mógł wprowadzić zmiany na tych stronach. Współczynnik ruchu do leadów powie Ci również, jak wiele z Twojego ruchu faktycznie wykazuje zainteresowanie Twoim produktem lub usługą.

37. Stosunek liczby leadów do liczby klientów

To jest dość oczywiste – pokazuje ile leadów jesteś w stanie zamienić na klientów. Pomoże ci to również zrozumieć wydajność Twojego zespołu sprzedaży.

KPI handlu elektronicznego do pomiaru obsługi klienta

Najczęściej mierzone KPI e-commerce dla obsługi klienta to:

38. Wynik satysfakcji klienta (CSAT)

Możesz zmierzyć ten ważny wskaźnik KPI dla handlu elektronicznego poprzez odpowiedzi klientów na twoje ankiety. Na przykład: „Jak bardzo jesteś zadowolony ze swojego doświadczenia?”. Odpowiedź pochodzi ze skali numerycznej od 1 do 5/10.

CSAT = Suma wszystkich wyników / Całkowita liczba respondentów

39. Net Promoter Score (NPS)

Ten KPI daje wgląd w relacje z klientami, informując, jak bardzo prawdopodobne jest, że klienci polecą Twoją markę komuś ze swojego otoczenia. W zależności od wyniku, który jest przyznawany w pytaniu Net Promoter, możesz wyróżnić trzy kategorie osób:

-Promotorzy = respondenci dający wynik 9 lub 10

-Pasywni = respondenci przyznający 7 lub 8 punktów

-Detraktorzy = respondenci z wynikiem 0 do 6.

40. Liczba e-maili do obsługi klienta

Odnosi się do liczby e-maili, które otrzymuje Twój zespół obsługi klienta od klientów.

41. Średni czas rozpatrywania reklamacji

Ten KPI dla e-commerce to czas, jaki zajmuje Twojemu zespołowi obsługi klienta rozwiązanie problemu klienta, począwszy od punktu, w którym klient po raz pierwszy dotarł do Ciebie z problemem. Te metryki e-commerce pomagają zapewnić, że twoja obsługa klienta odpowiada szybko.

42. Wskaźnik zwrotów (Refund/Return Rate)

Jeśli Twój wskaźnik zwrotów jest zbyt wysoki, oznacza to, że nie jesteś w stanie spełnić oczekiwań klientów na stronach produktowych lub w procesie zakupu.

RR = [(wartość bieżąca – wartość oryginalna) / wartość oryginalna] x 100

KPI handlu elektronicznego do pomiaru produkcji

Najczęściej mierzonymi wskaźnikami KPI e-commerce dla produkcji są:

43. Czas cyklu

Identyfikuje on czas produkcji pojedynczego produktu. Ten wskaźnik KPI pozwala na poprawę wydajności produkcji dzięki cennym informacjom.

44. Całkowita efektywność sprzętu (OEE)

Ten KPI zapewnia wgląd w to, jak dobrze działa każdy sprzęt produkcyjny.

45. Całkowita Efektywność Pracy (OLE)

Ten KPI jest równie ważny jak OEE. Dostarcza informacji i spostrzeżeń na temat maszyn, OLE poinformuje Cię jak wydajny jest Twój personel, który obsługuje Twoje maszyny.

46. Wydajność

Prosty KPI produkcji e-commerce, wydajność to liczba produktów, które zostały wyprodukowane.

47. Liczba zdarzeń lub incydentów niezgodnych z przepisami

Jeśli chodzi o produkcję, istnieje kilka zestawów przepisów, licencji i polityk, które firmy e-commerce muszą przestrzegać. Są one generalnie związane z bezpieczeństwem, warunkami pracy i jakością, i musisz zmniejszyć tę liczbę, aby upewnić się, że działasz w ramach upoważnionych wytycznych.

E-commerce KPI do pomiaru zarządzania wydajnością sklepu

Najczęściej mierzonymi wskaźnikami KPI e-commerce do zarządzania projektami są:

48. Przepracowane godziny

Całkowita liczba godzin podkreśla ważne informacje o tym, jak dużo czasu Twój zespół wkłada w każdy konkretny projekt. Twoi menedżerowie muszą ocenić różnicę pomiędzy szacowanymi a rzeczywistymi przepracowanymi godzinami, aby z łatwością przewidzieć i zaopatrzyć przyszłe projekty.

49. Budżet

Budżet to kwota pieniędzy, którą przeznaczasz na projekt. Musisz mieć pewność, że budżet jest realistyczny. Może też dojść do kilku drobnych korekt w budżecie projektu w trakcie jego planowania i realizacji.

50. Wariancja kosztów

Ten KPI odnosi się do badania całkowitego kosztu w stosunku do przewidywanego kosztu. Pomoże Ci to zrozumieć, gdzie powinieneś się wstrzymać, a gdzie zainwestować więcej.

Mierzenie sukcesu w handlu elektronicznym

Aby odpowiednio zmierzyć sukces Twojego biznesu online, istnieją trzy podstawowe cele, na których musisz się skupić:

1. Pracuj tylko z odpowiednimi KPI dla handlu.

Musisz zidentyfikować właściwe KPI dla Twojego biznesu online. Aby to zrobić, musisz zadać sobie odpowiednie pytania, takie jak:

-Do jakiej branży należysz?

-Czy prowadzisz startup, czy dobrze funkcjonujący biznes?

– Jakie są cele biznesowe na Twoim obecnym etapie?

Podobne pytania pozwolą Ci odkryć kluczowe KPI e-commerce dla Twojego biznesu online oraz konkretne cele, które chcesz osiągnąć.

2. Mierz swoje E-commerce KPI tak dokładnie jak to możliwe

W świecie pełnym technologii, gdzie nowe i lepsze rozwiązania pojawiają się niemal każdego dnia, Google Analytics wciąż dominuje, jeśli chodzi o śledzenie wydajności stron e-commerce. Google Tag Manager dodatkowo pozwala mierzyć dostosowane do potrzeb dane KPI e-commerce, które przydają się podczas analizy pozycji rynkowej. Pozwala on Twojemu nietechnicznemu zespołowi na wygodne ustawienie zbierania danych bez konieczności logowania się do sklepu internetowego lub bałaganu w kodzie strony.

3. Ustaw realistyczne punkty odniesienia, aby śledzić sukces

Kamienie milowe biznesu lub punkty odniesienia są kluczowe dla rozwoju firmy, ponieważ zapewniają cenny wgląd w to, jakie strategie działają, a jakie nie. Pozwala to również na zmierzenie tempa wzrostu Twoich wskaźników KPI dla e-commerce.

Oto jak w sześciu prostych krokach możesz dokonać benchmarkingu swoich podstawowych KPI e-commerce:

-Zidentyfikuj swoje długoterminowe cele biznesowe

-Zidentyfikuj obecną wydajność swojej strony internetowej

-Określ, na których obszarach musisz się skupić, aby dokonać pomiaru

-Zidentyfikuj właściwe KPI do śledzenia sukcesu

-Ustaw trasę lub harmonogram benchmarkingu

Kiedy już ustalisz swoje cele biznesowe i KPI, istotne jest, abyś regularnie monitorował i aktualizował te wskaźniki. Aby prowadzić biznes e-commerce oparty na danych, bardzo ważne jest, abyś miał dane ze wszystkich istotnych KPI e-commerce w jednym arkuszu kalkulacyjnym. W tym celu musisz zawsze używać najlepszych narzędzi do śledzenia różnych wskaźników KPI e-commerce i efektywnie je wykorzystywać. Będąc przedsiębiorcą, konieczne jest, abyś zobaczył całą swoją wydajność marketingową i dokładnie określił, jakie obszary wymagają więcej uwagi. Twoja wydajność powinna wpływać na decyzje biznesowe i powinieneś używać wyżej wymienionych KPI do napędzania działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *